Input:

5.6 Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponi

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.6 Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponi

Mira Ognjan, mag.oec.


(1) »Vrijednosni kupon« u smislu ovoga Zakona je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih potencijalnih isporučitelja naznačeni ili na samom instrumentu ili u povezanoj dokumentaciji, uključujući i uvjete uporabe takvog instrumenta.

(2) Vrste vrijednosnih kupona su:

  1. »jednonamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon za koji su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznati u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona,
  2. »višenamjenski vrijednosni kupon« je vrijednosni kupon koji nije jednonamjenski vrijednosni kupon


Članak 32.a stavak 1. Pravilnika propisuje da vrijednosni kuponi iz članka 11.a Zakona mogu biti u fizičkom ili elektroničkom obliku. Primjer elektroničkog vrijednosnog kupona je ZET-ova vrijednosna karta a primjer fizičkog vrijednosnog kupona su papirnati bonovi trgovačkih lanaca kojima poslodavci daruju svoje zaposlenike.

Članak 32.a stavak 2. Pravilnika pojašnjava da se vrijednosnim kuponima iz članka 11.a Zakona ne smatraju instrumenti koji imatelju daju pravo na popust pri kupnji dobara ili usluga, a koji ne uključuju pravo na primanje tih dobara ili usluga te putne karte, ulaznice, poštanske marke i slično. Primjerice, vrijednosnim kuponima ne smatraju se kuponi za popust koje dobivaju čitatelji magazina Gloria.

U slučaju nejasnoća pogledati cijelei tekst Direktive Vijeća EU 2016/1065 na linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016L1065


(1)Svaki prijenos jednonamjenskog vrijednosnog kupona koji obavlja porezni obveznik koji djeluje u svoje ime smatra se isporukom dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon. Stvarna predaja dobara ili stvarno obavljanje usluga u zamjenu za jednonamjenski vrijednosni kupon koji je isporučitelj prihvatio kao naknadu ili dio naknade ne smatraju se neovisnom transakcijom.

(2) Ako je prijenos jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavio porezni obveznik koji djeluje u ime drugog poreznog obveznika, taj se prijenos smatra isporukom dobara ili usluga na koje se vrijednosni kupon odnosi, koju je obavio drugi porezni obveznik u čije ime porezni obveznik djeluje.

(3) Kada isporučitelj dobara ili usluga nije porezni obveznik koji je, djelujući u vlastito ime, izdao jednonamjenski vrijednosni kupon, smatra se da je taj isporučitelj obavio isporuku dobara ili usluga povezanih s tim vrijednosnim kuponom tom poreznom obvezniku.


Prethodno navedene odredbe govore da do oporezivog događaja dolazi u trenutku kupnje jednonamjenskog kupona kada nastaje obveza za PDV-a stvarna predaja dobara ili stvarno obavljanje usluga iz jednokratnog vrijednosnog kupona ne smatra se novom transakcijom i nije oporezivo PDV-om.


(1) Stvarna predaja dobara


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: