Input:

3.1 Članak 4. Predmet oporezivanja

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1 Članak 4. Predmet oporezivanja

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 4.

(1) Predmet oporezivanja PDV-om je:

 1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
 2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
 1. porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe članka 13. stavaka 3., 4. i 10. ovoga Zakona,
 2. u slučaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom a) i b) ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik,
 3. cu slučaju proizvoda koji podliježu trošarinama, ako se trošarina na stjecanje unutar Europske unije obračunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji uređuju trošarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama a) i b) ovoga Zakona,
  1. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
  2. uvoz dobara.

(2) »Prijevoznim sredstvima« u smislu ovoga Zakona, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se:

 1. kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
 2. plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i
 3. zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.

(3) »Novim prijevoznim sredstvima« u smislu ovoga Zakona smatraju se prijevozna sredstva iz stavka 2. ovoga članka koja ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 1. plovila i zrakoplovi su isporučeni unutar tri mjeseca od datuma prve uporabe, a za kopnena motorna vozila ovo razdoblje iznosi šest mjeseci,
 2. nisu prešla više od 6.000 km u slučaju kopnenih motornih vozila, nisu plovila više od 100 sati u slučaju plovila ili nisu letjela više od 40 sati u slučaju zrakoplova.

(4) »Dobrima koja podliježu trošarinama« u smislu ovoga Zakona smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti prema propisima koji uređuju trošarine, osim plina koji se isporučuje putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području Europske unije ili bilo koje mreže koja je priključena na takav sustav.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s predmetom oporezivanja.

Ovaj člankom propisuje se da su predmet oporezivanja PDV-om:

 1. isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu
 2. b)stjecanje dobara unutar Europske unije obavljeno u tuzemstvu uz naknadu
 3. obavljanje usluga u tuzemstvu
 4. d)uvoz dobara


Isporuke dobara i usluga između poduzetnika koje se nakon 01. 07. 2013. godine obavljaju u tuzemstvu oporezuju se kao i prije ulaska u EU, osim u slučaju isporuke građevinskih usluga, rabljenog materija, i ostalog iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV. Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu između poduzetnika i nepoduzetnika oporezuju će se kao i prije ulaska u EU.

Obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je nastao oporezivi događaj (obavljena isporuka dobara ili usluga). PDV je obvezan obračunati porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara ili usluga, osim u slučaju usluga iz članka 75. st. 2.i 3. Zakona kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV.

Obveznici PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga u tuzemstvu podnose prijavu PDV-a (obrazac PDV) do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja te za 2014. godinu trebaju podnijeti konačni obračun PDV-a (PDV-K) do 28. veljače 2015. godine. Međutim od 1. siječnja 2015. godine ukida se obveza podnošenja konačnog obračuna PDV-a, što znači da porezni obveznik primjerice za 2015. godinu neće podnijeti konačni obračun PDV-a, već će umjesto u konačnom obračunu PDV-a (obrazac PDV-K), usklađenja i ispravke za tu godinu iskazati u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja te kalendarske godine (prijava za prosinac ili četvrto tromjesečje).

Pristupanjem Republike Hrvatske EU sve isporuke iz drugih članica EU ne smatraju se uvozom već stjecanjem dobara u EU . Termin uvoz biti će primjenjiv samo na isporuke iz zemalja koje nisu članice EU. Pri stjecanju dobara iz drugih zemalja članica EU, PDV se neće obračunavati prilikom fizičkog prijelaza robe kroz granicu već kroz prijavu PDV-a.


STJECANJA DOBARA U EU

Hrvatski poduzetnik registriran za potrebe PDV-a u Hrvatskoj stječe dobra koje mu je prijevozom otpremio poljski poduzetnik identificiran za potrebe PDV-a u Poljskoj iz Wadovica do Zagreba. Takva je isporuka oslobođena plaćanja PDV-a u Poljskoj , te PDV plaća hrvatski stjecatelj po stopi PDV-a koja bi se primijenila za isporuku takvih dobara u Hrvatskoj (primjerice kod isporuke dječje hrane radilo bi se o stopi 10%). Na računu poljskog poduzetnika stajala bi klauzula da je ta transakcija oslobođena PDV-a . Hrvatski je stjecatelj obvezan prijaviti stjecanje dobara kao obvezu za PDV koji će odbiti u istom poreznom


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: