Input:

4.1 Članak 6. - Porezni obveznik

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Članak 6. - Porezni obveznik

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 6.

  • »Porezni obveznik« u smislu ovoga Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

  • »Gospodarska djelatnost« u smislu stavka 1. ovoga članka je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

  • »Samostalnost« u smislu stavka 1. ovoga članka ne postoji u slučaju zaposlenika i drugih osoba koje su povezane s poslodavcem ugovorom o radu ili drugim ugovorom kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca glede radnih uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obilježja nesamostalnosti.

  • Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.

  • Poreznim obveznicima u smislu stavka 1. ovoga članka ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. ovoga Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.

  • Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka.


Člankom 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člankom 4. i 5. Pravilnika propisan je pojam poreznog obveznika, u kojem se navodi da je porezni obveznik svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Svaka osoba uključuje fizičku osobu (građanina), društvo osoba, ortakluk (partnerstvo), pravnu osobu, trgovačko društvo, (javnu) instituciju, klub, organizaciju, udrugu ili bilo koju drugu cjelinu koja ima fizičke i intelektualne resurse za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Znači osnovni uvjeti da bi neka osoba bila porezni obveznik su:

  • - Gospodarska djelatnost koja se obavlja uz naknadu;
  • - Samostalnost;
  • - Ostvarivanje prihoda;

Člankom 6. Pravilnika propisano je što se smatra gospodarskom djelatnošću, a člankom 7. Pravilnika propisan je početak i prestanak djelovanja poreznog obveznika.

Članak 4. st.1. Zakona propisuje da isporuku u Republici Hrvatskoj, da bi ona bila oporeziva, mora obavljati ne samo porezni obveznik, već porezni obveznik koji djeluje kao takav što znači da isporuku obavlja u okviru svojih gospodarskih djelatnosti, npr. porezni obveznik čija je


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: