Input:

15.1 Članak 90. - Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Članak 90. - Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

Mira Ognjan, mag.oec.


​(1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka može od Porezne uprave zatražiti da se na njega ne primjenjuje stavak 2. ovoga članka što ga obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja prema ovome Zakonu. Ako je porezni obveznik podnio zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, smatrat će se da je zahtjev usvojen ako Porezna uprava u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ne donese rješenje o istom.

(4) Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

  1. na isporuke novih prijevoznih sredstava prema uvjetima iz članka 41. stavka 1. točke a) i b) ovoga Zakona,
  2. u slučaju prijenosa porezne obveze na male porezne obveznike u smislu članka 75. stavka 1. točaka 6. i 7. te članka 75. stavka 2. ovoga Zakona.

5) Vrijednost isporuka dobara i usluga, u smislu stavka 1. ovoga članka, bez PDV-a, obuhvaća:

  1. vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
  2. vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. ovoga Zakona,
  3. vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) ovoga Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne.

(6) Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike.


Malim poreznim obveznikom, smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.Ta vrijednost obuhvaća sljedeće isporuke:

  • - vrijednost isporuka dobara i usluga koje bi bile oporezive (stopom PDV- od 5%, 13% i 25%);
  • - vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49 tih usluga);
  • - isporuke nekretnina i transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) - g) Zakona , odnosno transakcije osiguranja, reosiguranja odobravanje kredita i zajmova, posredovanje u vezi sa štednim, tekućim i žiro-računima i dr., usluge oslobođene PDV-a (osim ako te transakcije nisu pomoćne) koje su sada navedene u čl. 11.b) o PDV-u.

Bitno je napomenuti da se u izračun za ulazak u sustav PDV-a ne uzima isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika.

Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona i članku 186. stavak 1. postoji obveza ulaska u sustav PDV-a tijekom kalendarske godine u trenutku kada mali porezni obveznik prijeđe prag od 300.000,00.

Porezni obveznik ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu (mali porezni obveznik) i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00.

Primjerice hrvatski porezni obveznik je do dana 10.3.2019. obavio isporuke čija je vrijednost prešla 300.000,00. Isti porezni obveznik dužan je ući u sustav PDV-a s danom 1.4. 2019. i tome obavijestiti poreznu upravu najkasnije do dana 15.4.2019.

Članak 186. stavak 3. Pravilnika propisuje da o činjenici da je u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: