Input:

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a

15.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

28.3 Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a

Porezna Uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točki i) i m) Zakona o PDV-u. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja izdavačku djelatnost te organizira seminare i praktikume za trgovačka društva, banke, neprofitne organizacije i proračunske korisnike. Nadalje, navodi se da je riječ o seminarima općeg informativnog karaktera namijenjenim svim profesijama koje se bave računovodstvom i/ili porezima te da isti ne ulaze u kategoriju obrazovnih programa kojima se postiže formalno obrazovanje. Međutim, navodi se da se prisustvom na određenom seminaru ili praktikumu, prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, ovlaštenim revizorima priznaje određeni broj bodova u svrhu stalnog stručnog usavršavanja sukladno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Narodne novine, br. 104/18). U vezi navedenog postavlja se pitanje primjenjuje li se kod seminara i praktikuma za koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost da se smatraju programima stalnog stručnog usavršavanja za ovlaštene revizore, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u, obzirom da se prisustvovanjem na tim seminarima ne stječe formalno obrazovanje. Nadalje, postavlja se pitanje jesu li usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u oporezive PDV-om po stopi od 25% kada ih obavljaju trgovačka društva ili obrti.

Na dostavljeni prijedlog očitujemo se u nastavku.

Odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve.

S tim u vezi člankom 58. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u odnosi na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: